Vi bruger cookies. Dette er du klar over, ved at browse på taxiRiget.dk

   Læs mere

NYE TAXIBEVILLINGER

Nye bevillinger kommer snart.

Fra 1. januar 2018 er taxikørsel - herunder oprettelse af nye bevillinger - overgået til Transport- , bygnings- og boligministeriet.

TaxiRiget vil gerne hjælpe med ansøgning og andre spørgsmål der må komme i den forbindelse.

Der kommer 650 bevillinger i hele Danmark i 2018 og 600 i 2019 og 2020. Fra 2021 bliver der mulighed for at alle kan få bevilling men husk på at du skal være optaget i et bevillingskontor..